Projecte ELI: Tota la legislació en un clic

ELI, un projecte europeu

L'Identificador Europeu de Legislació (ELI) és una iniciativa, adoptada l'any 2012 conjuntament pels països i les institucions de la UE, que permet accedir en línia a la legislació en un format normalitzat...

Vídeo descriptiu del projecte

ELI a Espanya

L'ordenament jurídic espanyol és una realitat complexa i plural, integrada per normes que corresponen a diferents nivells territorials (estatal, autonòmic i local). No obstant això, a pesar que aquestes normes constitueixen un sistema i que es relacionen i enllacen entre si, a nivell intern es produeixen diferències en els sistemes...

Accediu a legislació

Diario Oficial de la UE y base de datos de legislación:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

"Boletín Oficial del Estado" y base de datos de legislación:

https://boe.es

https://boe.es/legislacion/eli

Comunidad Autónoma de Andalucía

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Base de datos de legislación

Comunidad Autónoma de Aragón

"Boletín Oficial de Aragón" (BOA) y base de datos de legislación

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

"Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA) y base de datos de legislación

Comunidad Autónoma de las Illes Balears

"Boletín Oficial de las Islas Baleares" (BOIB)

Base de datos de legislación

Comunidad Autónoma de Canarias

"Boletín Oficial de Canarias" (BOC)

Base de datos de legislación

Comunidad Autónoma de Cantabria

"Boletín Oficial de Cantabria" (BOC) y base de datos de legislación

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

"Diario Oficial de Castilla-La Mancha" (DOCM) y base de datos de legislación

Proyecto ELI

Comunidad Autónoma de Castilla y León

"Boletín Oficial de Castilla y León" (BOCYL)

Base de datos de legislación

Comunidad Autónoma de Cataluña

"Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" (DOGC)

Base de datos de legislación

Projecte ELI

Comunidad Autónoma de Extremadura

"Diario Oficial de Extremadura" (DOE) y base de datos de legislación

Comunidad Autónoma de Galicia

"Diario Oficial de Galicia" (DOG)

Base de datos de legislación

Comunidad Autónoma de La Rioja

"Boletín Oficial de la Rioja" (BOR)

Base de datos de legislación

Comunidad Autónoma de Madrid

"Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" (BOCM)

Base de datos de legislación

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

"Boletín Oficial de la Región de Murcia" (BORM)

Base de datos de legislación

Proyecto ELI

Comunidad Foral de Navarra

"Boletín Oficial de Navarra" (BON)

Base de datos de legislación

Comunidad Autónoma del País Vasco

"Boletín Oficial del País Vasco" (BOPV)

Base de datos de legislación

Comunidad Autónoma Valenciana

"Diari Oficial de la Generalitat Valenciana" (DOGV) y base de datos de legislación

Ciudad Autónoma de Ceuta

"Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta" (BOCCE)

Ciudad Autónoma de Melilla

"Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla" (BOME)