Projecte ELI: Tota la legislació en un clic

ELI, un projecte europeu

L'Identificador Europeu de Legislació (ELI) és una iniciativa, adoptada l'any 2012 conjuntament pels països i les institucions de la UE, que permet accedir en línia a la legislació en un format normalitzat...

Vídeo descriptiu del projecte

ELI a Espanya

L'ordenament jurídic espanyol és una realitat complexa i plural, integrada per normes que corresponen a diferents nivells territorials (estatal, autonòmic i local). Tanmateix, malgrat que aquestes normes constitueixen un sistema i que es relacionen i enllacen entre si, internament es produeixen diferències en els sistemes...

Accedeixi a legislació

Diari Oficial de la UE i base de dades de legislació:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

"Butlletí Oficial de l'Estat" i base de dades de legislació:

https://boe.es

https://boe.es/legislacion/eli

Comunitat Autònoma d'Andalusia

"Boletín Oficial de la Junta de Andalucía" (BOJA)

Base de dades de legislació

Comunitat Autònoma d'Aragó

"Boletín Oficial de Aragón" (BOA) i base de dades de legislació

Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries

"Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA) i base de dades de legislació

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

"Boletín Oficial de las Islas Baleares" (BOIB)

Base de dades de legislació

Comunitat Autònoma de Canàries

"Boletín Oficial de Canarias" (BOC)

Base de dades de legislació

Comunitat Autònoma de Cantàbria

"Boletín Oficial de Cantabria" (BOC) i base de dades de legislació

Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa

"Diario Oficial de Castilla-La Mancha" (DOCM) i base de dades de legislació

Projecte ELI

Comunitat Autònoma de Castella i Lleó

"Boletín Oficial de Castilla y León" (BOCYL)

Base de dades de legislació

Comunitat Autònoma de Catalunya

"Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" (DOGC)

Base de dades de legislació

Projecte ELI

Comunitat Autònoma d'Extremadura

"Diario Oficial de Extremadura" (DOE) i base de dades de legislació

Comunitat Autònoma de Galícia

"Diario Oficial de Galicia" (DOG)

Base de dades de legislació

Comunitat Autònoma de La Rioja

"Boletín Oficial de la Rioja" (BOR)

Base de dades de legislació

Comunitat Autònoma de Madrid

"Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" (BOCM)

Base de dades de legislació

Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

"Boletín Oficial de la Región de Murcia" (BORM)

Base de dades de legislació

Projecte ELI

Comunitat Foral de Navarra

"Boletín Oficial de Navarra" (BON)

Base de dades de legislació

Comunitat Autònoma del País Basc

"Boletín Oficial del País Vasco" (BOPV)

Base de dades de legislació

Comunitat Autònoma Valenciana

"Diari Oficial de la Generalitat Valenciana" (DOGV) i base de dades de legislació

Ciutat Autònoma de Ceuta

"Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta" (BOCCE)

Ciutat Autònoma de Melilla

"Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla" (BOME)